Z życia szkoły


Studencka brać na parkiecie

Studencka brać na parkiecie

Czas – odmieniany przez wszystkie przypadki niechybnie powoduje, że studenci na zajęcia pozauczelniane uczęszczają rzadko. Każdy semestr kończy się sesją, czyli kolokwiami, egzaminami i wieloma zabiegami, które mają przynieść dobrą ocenę. Nie może więc dziwić fakt, że w ciągu roku czasu studenci za wiele nie mają. Skąd więc tak wysoka frekwencja na zajęciach tanecznych w SzkoleWięcej oStudencka brać na parkiecie[…]