O szkole

Międzynarodowe certfikaty taneczne, wydane w Wielkiej Brytanii przez Imperial Society Teachers of Dancing:

– Licentiate Ballroom Dancing

– Licentiate Latin American Dancing

 

Pedagog – stacjonarne studia magisterskie ukończone w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Kwalifikacje w dziedzinie tańca zdobyte na dwuletnim stacjonarnym kyrsie kwalifikacyjnym drugiego stopnia organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Sedzia Tańca Turniejowego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Praca twórcza:

– choreografia do tańców standardowych i latynoamerykańskich dla dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych par tanecznych Szkoły Tańca Fart

– scenariusze imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Taneczne Fart oraz Szkołę Tańca Fart

– ruch sceniczny do spektaklu „Trędowata” w reżyserii Janusza Kozłowskiego, (premiera w Teatrze Lubuskim w 1989r.)

– konsultacja choreograficzna do spektaklu „Droga w ciemności” w reżyserii Rafała Matusza (Teatr Lubuski)

– scenariusz koncertu „W światłach rampy”

– benefis z okazji trzydziestolecia pracy zawodowej Danuty Konatkiewicz i  Jerzego Bechyne (Teatr Lubuski)

Wykłady z taneczną prezentacją:

– „Innowacje Pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży” na ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Wychowania Muzycznego WSP w Zielonej Górze w 1998r.

* Hospitacje lekcji tańca przez studentów WSP

* W ramach praktyk studenckich udział studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zakładu Dydaktyki i Muzyki w lekcjach tańca

– „Muzyka, edukacja, terapia” na pierwszej Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny, Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej, Zakład Dydaktyki i Muzyki w 2006r.

– Opracowanie programów tanecznych dla par i nauka na obozach tanecznych w Świbnej, Kęszycy Leśnej, Jagniątkowie oraz półkoloniach tanecznych w Drzonkowie i Zielonej Górze

– Szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich w ramach Festiwalowych Warsztatów Artystycznych w Lubsku w 2008r.

– Warsztaty taneczne dla zielonogórskich nauczycieli w 2009r.

DZIEJE SZKOŁY

Artystyczna działalność szkoły oraz prezentacje umiejętności tanecznych uczniów i studentów Szkoły Tańca B-ART (dawniej FART):

  • Widowiska taneczne:

– Dziewięć ogólnopolskich „Wesołych turniejów tańca” – hala sportowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w latach 1989-1998. Honorowe Patronaty nad turniejami Wojewodów Urzędu Wojewódzkiego – 1997, 1998 roku

– Jeden ogólnopolski „Wesoły turniej tańca” z udziałem par zagranicznych – hala tenisowa WOSiR w Drzonkowie w 1999r. Honorowy Patronat Prezydenta miasta Zielona Góra

  • Koncerty taneczne:

– „Bukiet dla mamy” – Palmiarnia 1999r.

– „Taneczny bukiet dla Europy” – Filharmonia Zielonogórska 15.06.2003r.

– „Bukiet dla mamy” – Teatr Lubuski 26.05.2004r.

– „Bukiet dla mamy” – Ognisko Artystyczne 26.05.2008r.

  • Bale:

– Przebierańców – Przedszkole nr 34, Palmiarnia

– Bal licealisty p.t. „Z tańcem nam do twarzy” – Ognisko Artystyczne czerwiec 2007r.

– Wieczorek taneczny dla studentów – Ognisko Artystyczne czerwiec 2008r. i styczeń 2009r.

– Taneczne podsumowanie warsztatów tanecznych dla nauczycieli – luty 2009r.

  • Zakończenie tanecznego roku szkolnego

– „Wesolutki turniej tańca” – Urząd Wojewódzki sala kolumnowa 1998r. 

– Urząd Marszałkowski sala kolumnowa

– Biuro Wystaw Artystycznych

– Filharmonia Zielonogórska

– Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna

  • Otwarte lekcje tańca:

– Sala Wojewódzkiego Domu Kultury

– Sala Polsportu

– Sala Domu Kultury „Novita”

– Przedszkole nr 34

– Aula w Medycznym Studium Zawodowym

– Społeczne Ognisko Artystyczne

Prace magisterskie na temat Szkoły Tańca

Na temat Szkoły Tańca powstały dwie prace magisterskie:

  • Dorota Czernisz, „Działalność Szkoły Tańca Towarzyskiego FART w Zielonej Górze w latach 1989-2003”. Praca magisterska napisana w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Leonarda Szymańskiego. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  kierunek studiów: Szkolne Wychowanie Fizyczne
  • Agata Wesseli, „Działalność Szkoły Tańca Towarzyskiego FART w Zielonej Górze w procesie rozwoju zainteresowań sztuką taneczną dzieci i młodzieży”. Praca napisana w Zakładzie Dydaktyki Muzyki pod kierunkiem dr Lidii Kataryńczuk-Mania. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej